Vilkår for bruk

Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet på https://www.psykedelia.com/, godtar du å være bundet av disse tjenestevilkårene, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, har du forbud mot å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på denne nettsiden er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkelov.

Bruk lisens

Tillatelse er gitt til midlertidig å laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på Psykedelia.com’s når som helst. Når du avslutter visningen av dette materialet eller ved oppsigelse av denne lisensen, må du ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Psykedelia.com’s nettsted er gitt på «som det er»-basis. Psykedelia.com gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, og fraskriver seg og nekter herved alle andre garantier inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av intellektuell eiendom eller andre brudd på rettigheter. Videre garanterer eller gir ikke Psykedelia.com noen representasjoner angående nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på sin nettside eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Begrensninger

Psykedelia.com eller dets leverandører skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Psykedelia.com’s nettstedet, selv om Psykedelia.com eller en autorisert representant for Psykedelia.com har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at disse begrensningene ikke gjelder deg.

Nøyaktighet av materialer

Materialet som vises på Psykedelia.com’s nettsted kan inkludere tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Psykedelia.com garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Psykedelia.com kan når som helst gjøre endringer i materialet på nettsiden deres uten varsel.Psykedelia.com’s forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

Lenker

Psykedelia.com’s har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke at Psykedelia.com godkjenner nettstedet. Bruk av slike koblede nettsider er på brukerens egen risiko.

Modifikasjoner

Psykedelia.com kan revidere disse tjenestevilkårene for nettstedet sitt når som helst uten varsel. Ved å bruke denne nettsiden godtar du å være bundet av gjeldende versjon av disse tjenestevilkårene.

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underkaster deg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i den staten eller stedet.

ADVARSEL: Psilocybin og hallusinogeniske sopper er forbudt etter §5 i Narkotikaforskriften. Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av slike stoffer er forbudt. Overtredelse av loven medfører bøter og eller fengselsstraff.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.